Zakelijk/commercieel

Onze Zon Nederland wil drempels voor zonne-energie weg nemen en bijdragen aan de energietransitie en u tegelijkertijd volledig ontzorgen. Dit doen wij onder andere door het van A tot Z regelen van uw eigen zonnedak. Van quickscan, tot financiering en van realisatie tot onderhoud. Onze Zon Nederland kan de aanleg verzorgen van ieder zonnedak, dus ook dat van u!

Vanwege de Regionale Energie Strategie (RES) worden steeds meer bedrijven verplicht zich bezig te houden met concrete maatregelen om hun CO2 uitstoot te verminderen en duurzame energie op te wekken. Wij begrijpen dat dit voor veel bedrijven niet tot hun kernactiviteiten behoort en dat zij ondanks hun bereidwilligheid hun tijd en geld liever besteden aan hun kernactiviteiten. Daarom nemen wij dit proces graag voor u uit handen. Hierdoor heeft u er zelf geen omkijken naar wat er op het dak gebeurt, zowel in de voorbereidende fase, tijdens de aanleg als tijdens de looptijd van minimaal vijftien jaar.

Uw dak wordt dan meer dan de bovenkant van uw gebouw, het gaat actief duurzame energie opwekken, die lokaal wordt gebruikt. Hiermee levert u een bijdrage aan de opgave in de RES.

Hoewel het bijdragen aan de energietransitie al een prachtig doel is, is het ook financieel voordelig. Het maakt het mogelijk voor buurtgenoten om zonnepanelen aan te schaffen, door de postcoderoos SCE en de lening kan de prijs per paneel voor deelnemers fors omlaag. De deelnemers ontvangen dan jaarlijks een vergoeding uit de opbrengt van de opgewekte stroom, voor maarliefst 15 jaar.

V2FS_DJI_0859
westergasfabriek 010 (2)

De voordelen voor u:

De regionale energiestrategie

Nederland was in 2015 een van de 195 landen die het Verdrag van Parijs ondertekende, de internationale afspraak om klimaatverandering en de opwarming van de aarde tegen te gaan. Dit leidde in juni 2019 tot het Nederlandse Klimaatakkoord, een bindende afspraak voor concrete maatregelen om CO2 te minderen door veel meer duurzame energie op te wekken. Een van de genomen maatregelen was de Regionale Energie Strategie. Het land werd opgedeeld in 30 regio’s, die ieder een deel van de klimaatmaatregelen voor hun rekening moeten nemen en daar zelf concrete voorstellen over kunnen doen. Deze worden uitgedrukt in aantallen Terrawat (TWh) lokaal opgewekte, duurzame energie. 

Er is dus een opgave voor zonne-energie op zowel grote daken als kleine daken in de stad. Onze Zon Nederland kan hieraan een heel concrete bijdrage leveren. Wij leggen de zonnedaken namelijk aan.