Publieke daken

Wat kan Onze Zon voor u betekenen

Onze Zon Nederland kan de aanleg verzorgen van ieder zonnedak, dus ook een organisatie met een werkruimte in maatschappelijk vastgoed kan een aanbod ontvangen. De Postcoderoos SCE voorziet hierin. Belangrijk is wel dat de juridisch eigenaar van het dak akkoord gaat met het plaatsen van de zonnepanelen.

Onze Zon Nederland kan zien of een dak geschikt is voor panelen en voor hoeveel panelen er plek is. Wij ontzorgen en nemen alle zakelijke, technische en bureaucratische rompslomp over. Hierdoor heeft u er zelf geen omkijken naar wat er op het dak gebeurt, zowel in de voorbereidende fase, tijdens de aanleg als tijdens de looptijd van minimaal vijftien jaar.

Het dak gaat actief duurzame energie opwekken, die lokaal wordt gebruikt. Dit levert ook een bijdrage aan de opgave in de RES om de klimaatverandering tegen te gaan. 

De postcoderoos SCE maakt het bovendien mogelijk voor buurtgenoten (binnen de postcoderoos) om zonnepanelen aan te schaffen. Hierdoor kan iedereen deelnemen aan de energietransitie voor een vele malen lagere prijs dan normaal.

Deelnemers ontvangen jaarlijks een vergoeding uit de opbrengst van de opgewekte stroom. De looptijd van het zonnedak is vijftien jaar. Na zeven jaar is deze investering al terugverdiend, wat er in de tien jaar hierna nog binnenkomt is pure winst.

V2FS_DJI_0862.jpg

De regionale energiestrategie

Nederland was in 2015 een van de 195 landen die het Verdrag van Parijs ondertekende, de internationale afspraak om klimaatverandering en de opwarming van de aarde tegen te gaan. Dit leidde in juni 2019 tot het Nederlandse Klimaatakkoord, een bindende afspraak voor concrete maatregelen om CO2 te minderen door veel meer duurzame energie op te wekken. Een van de genomen maatregelen was de Regionale Energie Strategie. Het land werd opgedeeld in dertig regio’s, die ieder een deel van de klimaatmaatregelen voor hun rekening moeten nemen en daar zelf concrete voorstellen over kunnen doen. Deze worden uitgedrukt in aantallen Terrawat (TWh) lokaal opgewekte, duurzame energie. 

Er is dus een opgave voor zonne-energie op zowel grote daken als kleine daken in de stad. Onze Zon Nederland kan hieraan een heel concrete bijdrage leveren. Wij leggen de zonnedaken namelijk aan.