Hoe het werkt het

Hoe Onze Zon Nederland werkt

Onze Zon Nederland wil zonnepanelen voor iedereen mogelijk maken. Sinds april 2021 bestaat er een nieuwe regeling die dat mogelijk maakt. Hierdoor kunnen meer mensen deelnemen, zodat de energietransitie in Nederland sneller van de grond komt. 

Onze Zon Nederland wil als coöperatie, zonder winstoogmerk, VvE’s, haar bewoners, ondernemers en pandeigenaren volledig ontzorgen in hun zonnepanelenproces. Niet alleen alle techniek en bureaucratie wordt door Onze Zon Nederland uit handen genomen, ook de financiering wordt volledig geregeld door ons. Hierdoor hebben bewoners, ondernemers en dakeigenaren er gedurende de hele looptijd geen omkijken meer naar. U hoeft alleen nog maar bij te dragen aan een beter milieu en te besparen.  

Enkele cijfers: de kostprijs per paneel liggen normaal gesproken vrij hoog. Doordat wij nu gebruik maken van de Postcoderoos SCE kunnen we dit bedrag financieren en is er geen investering nodig vanuit u. De leden kunnen zelf bepalen of ze ook willen investeren om hun eigen verbruik te verduurzamen. Dit kan voor een vele malen lager bedrag per paneel dan normaal gesproken. Hiervoor ontvangen zij dan een vergoeding per jaar voor een periode van 15 jaar. 

Heeft u nog meer vragen, lees dan de meestgestelde vragen of dien uw vraag in via de contactpagina

Hoe de oude & nieuwe PCR regeling werken

Ga met uw cursor over het onderstaande blok voor een korte samenvatting van de nieuwe SCE postcoderoosregeling

De oude PCR regeling

De oude regeling werkte zo: Een energiecoöperatie vond een geschikt dak en zocht deelnemers. Wie deel wou nemen, kocht een of meer zonnepanelen in dat zonnedakproject. Elk jaar kreeg die deelnemer het bedrag uitbetaald dat de zonnepanelen het jaar tevoren hadden opgebracht en daarnaast ontving hij/zij ook de energiebelasting terug over de stroom die men in die periode in de eigen woning had gebruikt.

De nieuwe SCE Postcoderoosregeling

De nieuwe regeling werkt zo: de overheid geeft een subsidie aan een coöperatie om een dak met zonnepanelen te beleggen, daarnaast kan de coöperatie een lening aangaan. Hierdoor hoeven de deelnemers niet langer de kosten op te brengen voor de panelen en wordt de prijs per paneel dus veel lager. Deelnemers kopen een of meer zonnepanelen en ontvangen hiervoor jaarlijks een mooie vergoeding

Meer informatie over de postcoderoosregeling

De oude postcoderoosregeling

Waarschijnlijk heb je wel eens gehoord van de postcoderoosregeling, waarmee je zonnepanelen kon kopen op een dak bij je in de buurt.

De oude regeling werkte zo: Een energiecoöperatie vond een geschikt dak en zocht deelnemers om er zonnepanelen op te leggen. Wie deel wou nemen, kocht een of meer zonnepanelen in dat zonnedakproject. Elk jaar kreeg die deelnemer het bedrag uitbetaald dat de zonnepanelen het jaar tevoren hadden opgebracht en daarnaast ontving hij/zij ook de energiebelasting terug over de stroom die men in die periode in de eigen woning had gebruikt.

Er gold een harde eis aan deelname: De kopers van de zonnepanelen moesten wel in de buurt van het dak wonen.  De postcode moest dezelfde 4 cijfers hebben als het adres van het zonnedak of het postcodegebied moest grenzen aan de postcode van het dak. Als iemand verhuisde naar een nieuw adres buiten de postcoderoos, kwam hij/zij niet langer in aanmerking voor het belastingvoordeel.

De nieuwe SCE postcoderoos regeling

Per 1 april 2021 is de wet veranderd. Dit heeft geleid tot nieuwe regels en ook gezorgd voor een nieuwe naam: de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking SCE

In het kort komt de postcoderoos SCE hier op neer: de overheid geeft een subsidie om een dak met zonnepanelen te beleggen. De aanvrager moet een coöperatie zijn. Leden van een VVE die onder een geschikt dak wonen kunnen samen een coöperatie oprichten een de subsidie aanvragen, maar ook een externe coöperatie kan dit doen.

Wat hetzelfde gebleven is: Iedereen die in de buurt van het dak woont dat volgens de SCE wordt ontwikkeld, kan meedoen. Er is nog steeds sprake van een postcoderoos, maar er mogen meer postcodegebieden worden bijgevoegd.

Omdat de coöperatie een subsidie kan aanvragen en hiernaast ook een lening kan aangaan, hoeven de deelnemers niet langer de kosten op te brengen voor de panelen. De prijs per paneel kan dus lager worden. Deelnemers kopen een of meer zonnepanelen en ontvangen jaarlijks een vergoeding. Hier staat tegenover dat men de energiebelasting niet meer terugkrijgt. Wie verhuist kan zijn zonnepanelen gewoon behouden en de jaarlijkse vergoeding blijven ontvangen.